Volle oogst

Volle oogst Volle oogst

Nieuwe waarden in voedselnetwerken

Hense, van Boxtel, van den Berg
160 pagina's

€ 19,95

bestellen

Volle oogst het verhaal van creatieve tuinders, eigenzinnige boeren, coöperatieve ondernemers en initiatiefrijke burgers die nieuwe voedselketens succesvol neer hebben gezet. Het vertelt hun motivatie en hun aanpak. Zo divers als hun verhalen zijn, de gemene deler is een volle oogst. Een zinvolle oogst en een zinvol bestaan, waar de menselijke maat weer het ijkpunt is en de connectie met de natuur en gemeenschap wordt gezocht. Waar de reguliere voedselindustrie en landbouw de connectie met ecologische, sociale en economische waarden kwijt lijkt te zijn geraakt, worden deze hier weer herbenoemd en teruggebracht in de voedselketen.

Volle oogst portretteert nieuwe tuinderijen en nieuwe boerenbedrijven, CSA’s, zorgboerderijen, groentenabonnementen en voedselcoöperaties. Daarnaast wordt een meer theoretisch kader geschetst hoe deze zoektocht naar het juiste en het waardevolle inherent is aan onze menselijke natuur. Ook adresseert het boek hele praktische zaken als land, inkomen, arbeid en organisatievormen, wat kritische succesfactoren zijn om een onderneming te laten slagen.

Volle oogst inspireert en informeert en verbindt hoofd, hart en handen om een nieuwe voedselketen vorm te geven.

Inhoudsopgave:

Wat we met volle oogst bedoelen
Boerenstrijd voor voedselsoevereiniteit
Samen verantwoordelijk - Community Supported Agriculture
Een bron van goed leven – Zorgboerderijen
Meer dan alleen goed voedsel – Voedselcoöperaties
Een slimme aanpak – kritische succesfactoren in de praktijk
Epiloog

Voorbeeldpagina's klik hier